Aktualności

ZAPISZ SIĘ

  • Następny kurs ADR PODSTAWOWY w dniach 12-14.07.2024
  • Najbliższy kurs ADR na przewóz w CYSTERNACH w dniach 15-16.07.2024 
  • Następny kurs ADR PODSTAWOWY w dniach 09-11.08.2024
  • Następny kurs ADR na przewóz w CYSTERNACH w dniach 12-13.08.2024 

W razie dodatkowych terminów zapraszamy do kontaktu! Organizujemy też dedykowane kursy u naszych klientów!

 

AKTUALNOŚCI - WAŻNE INFORMACJE, ZMIANY W PRZEPISACH, WIADOMOŚCI Z ZAKRESU ADR 

 

W dniu 7 sierpnia w Legnicy inspektorzy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd ciężarowy oznakowany tablicami barwy pomarańczowej, przewożący 181 butli z mieszaniną gazu palnego UN 1965, o łącznej masie netto przekraczającej 1900 kg. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż kierujący nie posiada przy sobie pisemnej instrukcji dla kierowcy, zawierającej wykaz wyposażenia pojazdu oraz czynności, jakie powinny być wykonane w sytuacjach awaryjnych, w celu zminimalizowania zagrożenia wynikającego z właściwości materiału niebezpiecznego. Ponadto, kontrolowana jednostka  transportowa o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony powinna być wyposażona w co najmniej dwie gaśnice przenośne o minimalnej całkowitej pojemności wynoszącej 12 kg. Kierowca dysponował zaledwie dwiema gaśnicami: 2 kg + 6 kg. Dalsza kontrola stanu technicznego przy użyciu Mobilnej Linii Diagnostycznej wykazała kolejne nieprawidłowości, m.in. niesprawny układ hamulcowy. Podczas jego kontroli słychać było wyraźny ubytek powietrza z siłownika hamulcowego, a po chwili potężny huk już wcześniej pękającej membrany siłownika. Ponadto, w układzie kierowniczym ujawniono nadmierny luz na połączeniach sworzniowych poprzecznego drążka kierowniczego. Nadmierne luzy były również zauważalne w mocowaniach przedniego stabilizatora oraz amortyzatora, co zapewne miało przełożenie na stabilność pojazdu podczas jazdy. Brak było również tylnego stabilizatora - zostały po nim jedynie uchwyty do jego mocowania. Końcowy tłumik wydechu, mimo prowizorycznych napraw sprowadzających się do przynitowania blachy zasłaniającej przedmuchy, nie spełniał wymagań technicznych. Z każdej strony zaobserwować można było przedmuch spalin pozostawiający czarne smugi. |Z silnika oraz z układu pneumatycznego wydostawały się płyny eksploatacyjne. Kontrola tachografu zamontowanego w pojeździe wykazała, iż kierowca od ponad |4 miesięcy jeździł bez wymaganego sprawdzenia okresowego urządzenia. Z uwagi na wykryte naruszenia zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu. Ciężarówka nie została dopuszczona do dalszej jazdy. Ponadto, na kierowcę nałożono mandat karny oraz wszczęto postępowania administracyjne wobec przewoźnika. - See more at: http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/przewozil-butle-z-gazem-w-ciezarowce-bez-hamulcow#sthash.5ozzmDlF.dpuf
W dniu 7 sierpnia w Legnicy inspektorzy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd ciężarowy oznakowany tablicami barwy pomarańczowej, przewożący 181 butli z mieszaniną gazu palnego UN 1965, o łącznej masie netto przekraczającej 1900 kg. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż kierujący nie posiada przy sobie pisemnej instrukcji dla kierowcy, zawierającej wykaz wyposażenia pojazdu oraz czynności, jakie powinny być wykonane w sytuacjach awaryjnych, w celu zminimalizowania zagrożenia wynikającego z właściwości materiału niebezpiecznego. Ponadto, kontrolowana jednostka  transportowa o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony powinna być wyposażona w co najmniej dwie gaśnice przenośne o minimalnej całkowitej pojemności wynoszącej 12 kg. Kierowca dysponował zaledwie dwiema gaśnicami: 2 kg + 6 kg. Dalsza kontrola stanu technicznego przy użyciu Mobilnej Linii Diagnostycznej wykazała kolejne nieprawidłowości, m.in. niesprawny układ hamulcowy. Podczas jego kontroli słychać było wyraźny ubytek powietrza z siłownika hamulcowego, a po chwili potężny huk już wcześniej pękającej membrany siłownika. Ponadto, w układzie kierowniczym ujawniono nadmierny luz na połączeniach sworzniowych poprzecznego drążka kierowniczego. Nadmierne luzy były również zauważalne w mocowaniach przedniego stabilizatora oraz amortyzatora, co zapewne miało przełożenie na stabilność pojazdu podczas jazdy. Brak było również tylnego stabilizatora - zostały po nim jedynie uchwyty do jego mocowania. Końcowy tłumik wydechu, mimo prowizorycznych napraw sprowadzających się do przynitowania blachy zasłaniającej przedmuchy, nie spełniał wymagań technicznych. Z każdej strony zaobserwować można było przedmuch spalin pozostawiający czarne smugi. |Z silnika oraz z układu pneumatycznego wydostawały się płyny eksploatacyjne. Kontrola tachografu zamontowanego w pojeździe wykazała, iż kierowca od ponad |4 miesięcy jeździł bez wymaganego sprawdzenia okresowego urządzenia. Z uwagi na wykryte naruszenia zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu. Ciężarówka nie została dopuszczona do dalszej jazdy. Ponadto, na kierowcę nałożono mandat karny oraz wszczęto postępowania administracyjne wobec przewoźnika. - See more at: http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/przewozil-butle-z-gazem-w-ciezarowce-bez-hamulcow#sthash.5ozzmDlF.dpuf

 

W dniu 7 sierpnia w Legnicy inspektorzy z Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego zatrzymali do rutynowej kontroli pojazd ciężarowy oznakowany tablicami barwy pomarańczowej, przewożący 181 butli z mieszaniną gazu palnego UN 1965, o łącznej masie netto przekraczającej 1900 kg. W toku czynności kontrolnych ustalono, iż kierujący nie posiada przy sobie pisemnej instrukcji dla kierowcy, zawierającej wykaz wyposażenia pojazdu oraz czynności, jakie powinny być wykonane w sytuacjach awaryjnych, w celu zminimalizowania zagrożenia wynikającego z właściwości materiału niebezpiecznego. Ponadto, kontrolowana jednostka  transportowa o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 7,5 tony powinna być wyposażona w co najmniej dwie gaśnice przenośne o minimalnej całkowitej pojemności wynoszącej 12 kg. Kierowca dysponował zaledwie dwiema gaśnicami: 2 kg + 6 kg. Dalsza kontrola stanu technicznego przy użyciu Mobilnej Linii Diagnostycznej wykazała kolejne nieprawidłowości, m.in. niesprawny układ hamulcowy. Podczas jego kontroli słychać było wyraźny ubytek powietrza z siłownika hamulcowego, a po chwili potężny huk już wcześniej pękającej membrany siłownika. Ponadto, w układzie kierowniczym ujawniono nadmierny luz na połączeniach sworzniowych poprzecznego drążka kierowniczego. Nadmierne luzy były również zauważalne w mocowaniach przedniego stabilizatora oraz amortyzatora, co zapewne miało przełożenie na stabilność pojazdu podczas jazdy. Brak było również tylnego stabilizatora - zostały po nim jedynie uchwyty do jego mocowania. Końcowy tłumik wydechu, mimo prowizorycznych napraw sprowadzających się do przynitowania blachy zasłaniającej przedmuchy, nie spełniał wymagań technicznych. Z każdej strony zaobserwować można było przedmuch spalin pozostawiający czarne smugi. |Z silnika oraz z układu pneumatycznego wydostawały się płyny eksploatacyjne. Kontrola tachografu zamontowanego w pojeździe wykazała, iż kierowca od ponad |4 miesięcy jeździł bez wymaganego sprawdzenia okresowego urządzenia. Z uwagi na wykryte naruszenia zatrzymano dowód rejestracyjny kontrolowanego pojazdu. Ciężarówka nie została dopuszczona do dalszej jazdy. Ponadto, na kierowcę nałożono mandat karny oraz wszczęto postępowania administracyjne wobec przewoźnika. - See more at: http://www.gitd.gov.pl/dla-mediow/aktualnosci/przewozil-butle-z-gazem-w-ciezarowce-bez-hamulcow#sthash.5ozzmDlF.dpuf
Przewoził butle z gazem w ciężarówce bez hamulców
Przewoził butle z gazem w ciężarówce bez hamulców
  • Ukryty ADR – zawinił nie tylko przewoźnik, ale także załadowca

W dniu 19 maja 2015 r. na ul. Kościuszki w Katowicach inspektorzy z Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Katowicach zatrzymali do kontroli samochód ciężarowy należący do krajowego przedsiębiorcy, który wykonywał transport drogowy rzeczy. W trakcie kontroli inspektorzy ustalili, że przewożony jest towar niebezpieczny klasy 3 o numerze UN 1133 (KLEJE zawierające materiały ciekłe zapalne) w ilości wymagającej oznakowania pojazdu tablicami barwy pomarańczowej.

Pojazd nie był oznakowany tablicami barwy pomarańczowej a kierowca nie posiadał wymaganego dla przewozu towarów niebezpiecznych szkolenia. Nie posiadał on także wymaganych dokumentów i wyposażenia – inspektorzy stwierdzili brak instrukcji pisemnych, nieprawidłowy dokument przewozowy oraz brak gaśnic i szeregu innych wymaganych elementów. Ponadto stwierdzono nieprawidłowe zamocowanie ładunku.

Na skutek powyższych nieprawidłowości inspektorzy zakazali kierowcy dalszej jazdy a pojazd skierowany został na wyznaczony przez starostę parking do czasu usunięcia nieprawidłowości oraz zapewnienia kierowcy z wymaganymi kwalifikacjami.

Za niezabezpieczenie ładunku inspektorzy ukarali kierowcę mandatem karnym wysokości 100 zł. oraz wszczęli postępowanie administracyjne wobec przewoźnika. Łączna kwota kary, jaka zostanie mu wymierzona za stwierdzone naruszenia, wynosi 5 650 zł.

Z uwagi na uchybienia w dokumentacji oraz nieprawidłowości w zabezpieczeniu ładunku inspektorzy wszczęli też postępowanie administracyjne wobec nadawcy i jednocześnie załadowcy towaru niebezpiecznego. Grozi mu kara takiej samej wysokości, jak przewoźnikowi.

źródło: http://katowice.witd.gov.pl/?p=1333

 

  • WYPADEK POJAZDU PRZEWOŻĄCEGO MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE

W dniu 24 marca patrol Inspekcji Transportu Drogowego z Poznania został wezwany do zdarzenia drogowego, w którym uczestniczył  pojazd członowy przewożący materiały niebezpieczne w postaci butli z gazem. Do zdarzenia doszło około godziny 5:00 w miejscowości Szreniawa na drodze krajowej nr 5 pod Poznaniem.

Pojazd wjechał do rowu, przewożone butle z gazem wypadły, a część z nich się rozszczelniła. Z relacji świadka wynika, że samochód osobowy zajechał drogę pojazdowi przewożącemu butle, a następnie oddalił się z miejsca zdarzenia.

Czynności inspektorów polegały na sprawdzeniu dokumentacji kierowców oraz przewożonego ładunku, oznaczeniu i prawidłowości przewożenia butli z gazem i sprawdzeniu czasu pracy kierowcy, a także  prędkości pojazdu podczas zdarzenia drogowego.

Podczas kontroli ustalono drobne uchybienia związane z obsługą tachografu cyfrowego, które nie miały wpływu na powstałe zdarzenie drogowe.

źródło: http://www.witdpoznan.pl/news/634/wypadek-pojazdu-przewozacego-materialy-niebezpieczne.html