Doradztwo PPOŻ

Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej

  • Próbne ewakuacje
  • Oznakowanie obiektów znakami ewakuacyjnymi, instrukcjami ppoż, bhp i instrukcjami stanowiskowymi
  • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego