Doradztwo BHP

Doradztwo BHP to obszar działań, w którym specjalizuje się firma DIS.

W ramach oferowanych usług realizowane są specjalistyczne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również świadczone dodatkowe usługi obejmujące doradztwo w zakresie BHP - związane m.in. z prowadzeniem nadzoru i przygotowaniem wymaganej dokumentacji.

Doradztwo BHP oferowane przez DIS obejmuje w szczególności:

 

1. Szkolenia BHP:

- Szkolenia BHP wstępne (obowiązkowe) - przeznaczone dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

- Szkolenia BHP okresowe (obowiązkowe) - przeznaczone dla:

 • pracodawców,
 • osób kierujących pracownikami,
 • pracowników administracyjno-biurowych,
 • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych,
 • pracowników inżynieryjno-technicznych,

Firma DIS oferuje w tym zakresie możliwość odbycia okresowych szkoleń BHP w formie stacjonarnej, jak również szkolenia BHP online.

- Szkolenia profilaktyczne z zakresu BHP dla firm - mające na celu poprawę jakości bezpieczeństwa w danym zakładzie pracy.

 

2. Dodatkowe doradztwo w zakresie BHP:

- Nadzór BHP:

 • audyt wewnętrzny firmy,
 • szkolenia pracowników (wstępne i okresowe),
 • opracowanie oceny ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzaniem kontroli warunków pracy,
 • pomoc i przygotowanie odpowiedzi na nakazy, zakazy i wystąpienia inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy
 • realizacja zaleceń pokontrolnych,
 • opracowanie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy,
 • opracowanie instrukcji stanowiskowych,
 • nadzór nad zapewnieniem apteczek pierwszej pomocy,
 • nadzór nad właściwym oznakowaniem obiektów w zakresie BHP i PPOŻ,
 • dobór środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
 • zaopatrzenie firmy w artykuły bhp (znaki bezpieczeństwa, apteczki i inne),
 • doradztwo w zakresie bhp,
 • bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych nieprawidłowościach, wraz z przedstawieniem wniosków profilaktycznych w celu ich likwidacji,
 • ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, wraz ze sporządzeniem dokumentacji,
 • prowadzenie wewnętrznej kontroli w firmie.

- Wypadki:

Udział w prowadzeniu dochodzenia powypadkowego oraz sporządzeniu dokumentacji powypadkowej po wypadku w pracy, wypadku zrównanym z wypadkiem przy pracy, wypadku w drodze do pracy i z pracy.

- Badania oświetlenia:

Przeprowadzanie badań oświetlenia stanowisk pracy przy rozpoczynaniu działalności w nowym miejscu pracy jak również zachowanie bezpiecznego stanowiska pracy. Obowiązek ten wynika z Kodeksu Pracy jak również z rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów BHP.

- Przygotowywanie dokumentacji BHP:

 • Oceny ryzyka zawodowego
 • Rejestr wypadków w pracy
 • Instrukcja gospodarowania odzieżą ochronną i roboczą
 • Instrukcje bezpieczeństwa

Doradztwo BHP – na czym polega

Skuteczne doradztwo w zakresie BHP ma na celu pomoc w zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, co jest podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy.

Zatrudnienie pracownika na określonym stanowisku wymaga przeszkolenia go w zakresie BHP, w celu zaznajomienia z podstawowymi zasadami oraz przygotowania do wykonywania obowiązków na powierzonym stanowisku, zapewniając mu przewidziane szkolenia wstępne i okresowe.

Odpowiednio przeprowadzone szkolenia i doradztwo BHP są w tym zakresie pomocne, dlatego też firmy często korzystają z zewnętrznych specjalistów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Doradztwo w zakresie BHP - dowiedz się więcej na temat oferowanych przez nas usług

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły !