Kursy ADR dla kierowców

kursy ADR dla kierowców - DIS24.pl

Kursy ADR dla kierowców to specjalistyczne szkolenia, które przygotowują kierowców, przewożących materiały niebezpieczne, do egzaminu ADR.

Po zdaniu tego egzaminu mogą oni otrzymać obowiązkowe zaświadczenie ADR i w efekcie uzyskać uprawnienia do przewozu towarów niebezpiecznych drogami lądowymi.

Do egzaminu mogą przystąpić w okresie do 6 miesięcy od ukończenia kursu.

Kursy ADR dla kierowców - rodzaje:

 • podstawowy
 • specjalistyczny w zakresie przewozu w cysternach 
 • specjalistyczny klasa 1 (wybuchowe)
 • specjalistyczny klasa 7 (promieniotwórcze) 

Kursy ADR - cena:

 • Kurs podstawowy ADR - 700zł wraz z zaświadczeniem ADR
 • Kurs na cysterny ADR - 500zł

Miejsce przeprowadzania kursów ADR:

Warszawa (Włochy-Okęcie) ul. Działkowa 28.

Terminy organizacji kursów ADR:

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat specjalistycznych kursów ADR ?!

Planujesz skorzystanie z kursu ADR ?!

Skontaktuj się z nami i zapytaj o szczegóły !

Zadzwoń po wiecej informacji: tel. 504 269 991.

Przeczytaj artykułów, opisujący kurs ADR dla kierowców.

Oprócz kursów ADR dla kierowców oferujemy także szkolenia stanowiskowe ADR dla pracowników, mających kontakt z substancjami niebezpiecznymi, którzy nie uczestniczą bezpośrednio w ich przewozie - np. magazynierzy, spedytorzy, logistycy, pakowacze, nadawcy. Szkolenia te mogą odbywać się również w dogodnej formie szkolenia ADR online za pośrednicztwem naszej platformy e-learningowej FLINT.

Kursy ADR – charakterystyka poszczególnych rodzajów kursów:

Kurs podstawowy ADR (początkowy i doskonalący)

Kurs podstawowy dla kierowców zawodowych uprawniający do przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas, z wyjątkiem przewozów cysternami oraz przewozów towarów należących do klasy 1 (wybuchowe) i klasy 7 (promieniotwórcze).

Kurs początkowy przeznaczony jest dla kierowców którzy nigdy wcześniej nie posiadali uprawnień ADR lub których posiadane uprawnienia wygasły (ważność uprawnień - 5 lat od daty egzaminu).

Na kurs doskonalący zapisać się mogą kierowcy posiadający jeszcze ważne uprawnienia podstawowe ADR przed upływem terminu ich ważności.

Wymagania:

 • Początkowy kurs podstawowy - kierowcy ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR, którzy ukończyli 21 lat i posiadają prawo jazdy odpowiedniej kategorii
 • Początkowy kurs specjalistyczny - kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy
 • Kurs doskonalący ( podstawowym lub specjalistycznym) - odpowiednio kierowcy posiadający wymagane przepisami zaświadczenie ADR, w roku poprzedzającym datę upływu ich ważności

Przebieg kursu ADR podstawowego:

Kurs podstawowy trwa 18 godzin zajęć teoretycznych i 1 godzinę zajęć praktycznych.

Po zakończonym kursie przeprowadzany jest egzamin państwowy.

Przebieg kursu specjalistycznego – ADR cysterny:

Kurs podstawowy trwa 13 godzin zajęć teoretycznych i 1 godzinę zajęć praktycznych. 

Po zakończonym kursie przeprowadzany jest egzamin państwowy.

Egzamin ADR - państwowy:

Egzamin państwowy przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przeprowadzany jest w siedzibie naszej firmy.

Składa się z 30 pytań, jednokrotnego wyboru.

Zaświadczenie ADR, wydane po zdanym egzaminie ważne jest przez okres 5 lat.

W czasie trwania kursu uczestnik ma zagwarantowane:

 • testy próbne,
 • kawa, herbata

Poniżej formularz do wysłania: 

 

Zapisz się on-line

 -

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest przesłanie wypełnionego formularza na adres biuro@dis24.pl oraz dokonanie

opłaty na konto bankowe:

MBANK

DIS Katarzyna Krzemińska

02-234 Warszawa, ul. Działkowa 28

73 1140 2004 0000 3702 7507 2955

W przypadku pisemnej rezygnacji do 7 dni przed szkoleniem, zwracane jest 100 % kosztów. Po przekroczeniu tego
terminu osoba, która zapłaciła, a nie uczestniczyła w kursie zostanie obciążona pełnymi kosztami. Jeżeli kurs się nie
odbędzie z winy jednostki szkoleniowej - cała kwota jest zwracana.

Proszę pobrać formularz i przesłać do nas na email biuro@dis24.pl

W razie pytań prosimy o kontakt:

tel. 504 26 99 91